Obec Švábovce

Verejné obstarávanie

Datum zverejnenia Predmet zákazky/Číslo zákazky Cena zákazky Objednávateľ Partner Dátum obstarania
27.10.2021 Rekonštrukcia ambulancie všeobecného lekára- stavebné práce v ObZS
541/2021
5169.87 € s DPH Obec Švábovce ToSeLi s.r.o. 23.06.2021
29.07.2021 Dobudovanie základnej technickej Infraštruktúry - Poradenstvo pri riadení projektov
319/2021
11232.00 € s DPH Obec Švábovce Rozvoj Spiša n.o. 06.04.2021
29.07.2021 Dobudovanie základnej technickej Infraštruktúry - Stavebný dozor
301/2021
15960.00 € s DPH Obec Švábovce Inpro Poprad, s.r.o. 29.03.2021
29.01.2021 Wifi4EU v obci Švábovce
460/2020
19468.79 € s DPH Obec Švábovce Slovak Telekom. a.s. 02.07.2020
02.11.2020 Stavebný dozor - IBV Sad, Švábovce
437/2020
8184.00 € s DPH Obec Švábovce INPRO POPRAD, s.r.o. 10.06.2020
02.11.2020 Archeologický výskum Švábovce-IBV Sad, 2. etapa
464/2020
14800.00 € s DPH Obec Švábovce Múzeum v Kežmarku 26.06.2020
20.11.2019 Multifunkčné ihrisko Švábovce
803/2019
59983.07 € s DPH Obec Švábovce M.Cup Production s.r.o. 15.11.2019
30.10.2019 Vypracovanie PD- Dobudovanie nových komunikácií Švábovce - osada
555/2019
8600.00 € s DPH Obec Švábovce Ing. Jozef Imrich 19.08.2019
30.07.2019 Stavebno-technické úpravy - ZŠ s MŠ Švábovce
87/2019
36207.06 € s DPH Obec Švábovce STAVBYaOPRAVY s.r.o. 14.02.2019
30.07.2019 Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce, časť 1-Didaktické pomôcky
74788.91 € s DPH Obec Švábovce Drevona Interiors s.r.o. 08.10.2018
30.07.2019 Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce, časť 2-IKT
16263.74 € s DPH Obec Švábovce Mivasoft, spol. s r .o. 08.10.2018
30.07.2019 Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce, časť 3 - nábytok
23105.64 € s DPH Obec Švábovce Drevona Interiors s.r.o. 08.10.2018
07.03.2019 Prístavba sociálnych zariadení k hasičskej zbrojnici–plynovod, plynofikácia a vykurovanie
89/2019
10591.25 € s DPH Obec Švábovce Inštalaterm s.r.o. 11.02.2019
07.03.2019 Prístavba sociálnych zariadení k hasičskej zbrojnici–zateplenie objektu
92/2019
17915.79 € s DPH Obec Švábovce Ľubomír Škorňák LS Therm 12.02.2019
25.10.2018 IBV Sad - projektová dokumentácia pre územné konanie, stavebné povolenie a realizáciu
649/2018
15540.00 € s DPH Obec Švábovce Ing. Jozef Imrich 21.09.2018
Zobrazených 1 - 15 z celkových 32.
« Predchádzajúca 1 3