Obec Švábovce

Obstaranie

Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Drevona Interiors s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Bratislava, Výhonská 1

IČO úspešného uchádača: 36003735

Predmet zákazky: Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce, časť 3 - nábytok

Cena zákazky: 23105.64 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 08.10.2018

Datum zverejnenia: 30.07.2019