Obec Švábovce

Obstaranie

Multifunkčné ihrisko Švábovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 803/2019

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: M.Cup Production s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Na pažiti 14, Svätý Jur

IČO úspešného uchádača: 47065125

Predmet zákazky: Multifunkčné ihrisko Švábovce

Cena zákazky: 59983.07 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 15.11.2019

Datum zverejnenia: 20.11.2019