Obec Švábovce

Obstaranie

Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Mivasoft, spol. s r .o.

Adresa úspešného uchádača: Šaľa, M.R. Štefánika 67/14

IČO úspešného uchádača: 36289906

Predmet zákazky: Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce, časť 2-IKT

Cena zákazky: 16263.74 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 08.10.2018

Datum zverejnenia: 30.07.2019