Obec Švábovce

Obstaranie

Prístavba sociálnych zariadení k hasičskej zbrojnici–zateplenie objektu

Identifikácia

Číslo zákazky: 92/2019

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Ľubomír Škorňák LS Therm

Adresa úspešného uchádača: Kišovce 183

IČO úspešného uchádača: 45450684

Predmet zákazky: Prístavba sociálnych zariadení k hasičskej zbrojnici–zateplenie objektu

Cena zákazky: 17915.79 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 12.02.2019

Datum zverejnenia: 07.03.2019