Obec Švábovce

Obstaranie

IBV Sad - projektová dokumentácia pre územné konanie, stavebné kon

Identifikácia

Číslo zákazky: 649/2018

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Ing. Jozef Imrich

Adresa úspešného uchádača: Hôrka 360

IČO úspešného uchádača: 34892966

Predmet zákazky: IBV Sad - projektová dokumentácia pre územné konanie, stavebné povolenie a realizáciu

Cena zákazky: 15540.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 21.09.2018

Datum zverejnenia: 25.10.2018