Obec Švábovce

Obstaranie

Wifi4EU v obci Švábovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 460/2020

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Slovak Telekom. a.s.

Adresa úspešného uchádača: Bajkalská 28, Bratislava

IČO úspešného uchádača: 35763469

Predmet zákazky: Wifi4EU v obci Švábovce

Cena zákazky: 19468.79 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 02.07.2020

Datum zverejnenia: 29.01.2021