Obec Švábovce

Obstaranie

Archeologický výskum

Identifikácia

Číslo zákazky: 464/2020

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Múzeum v Kežmarku

Adresa úspešného uchádača: Hradné námestie 42, Kežmarok

IČO úspešného uchádača: 37781227

Predmet zákazky: Archeologický výskum Švábovce-IBV Sad, 2. etapa

Cena zákazky: 14800.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 26.06.2020

Datum zverejnenia: 02.11.2020