Obec Švábovce

Obstaranie

Vypracovanie PD-Dobudovanie nových komunik. Švábovce - osada

Identifikácia

Číslo zákazky: 555/2019

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Ing. Jozef Imrich

Adresa úspešného uchádača: Hôrka 360

IČO úspešného uchádača: 34892966

Predmet zákazky: Vypracovanie PD- Dobudovanie nových komunikácií Švábovce - osada

Cena zákazky: 8600.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 19.08.2019

Datum zverejnenia: 30.10.2019