Obec Švábovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.07.2022
Crz:04.07.2022 12:11
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve - úprava ceny nájomného a ceny služieb za plnenia poskytované s užívaním priestorov
423/2022
151.50 € s DPH Rudolf Žiga ml. Obec Švábovce 24.06.2022
04.07.2022
Crz:04.07.2022 12:11
Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve - úprava ceny nájomného a ceny služieb za plnenia poskytované s užívaním priestorov
424/2022
541.17 € s DPH ABA VT s.r.o. Obec Švábovce 24.06.2022
04.07.2022
Crz:04.07.2022 12:11
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve - úprava ceny nájomného a ceny služieb za plnenia poskytované s užívaním priestorov
422/2022
499.49 € s DPH Milan Zatkovský Obec Švábovce 24.06.2022
04.07.2022
Crz:04.07.2022 12:11
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme - úprava ceny nájomného a ceny služieb za plnenia poskytované s užívaním priestorov
430/2022
119.66 € s DPH Bellis cosmetics, s.r.o. Obec Švábovce 27.06.2022
04.07.2022
Crz:04.07.2022 12:11
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme - úprava ceny nájomného a ceny služieb za plnenia poskytované s užívaním priestorov
425/2022
1218.25 € s DPH STADARON s.r.o. Obec Švábovce 27.06.2022
04.07.2022
Crz:04.07.2022 12:11
Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve - úprava ceny nájomného a ceny služieb za plnenia poskytované s užívaním priestorov
420/2022
87.75 € s DPH Jarmila Liptáková Obec Švábovce 24.06.2022
24.06.2022
Crz:24.06.2022 12:11
ZMLUVA UZATVORENÁ V ZMYSLE OBCHODNÉHO ZÁKONA A OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA - zabezpečenie konania predstavenia 4.6.2022
360/2022
200.00 € s DPH Obec Švábovce František Novotný 04.06.2022
23.05.2022
Crz:23.05.2022 12:10
Nájomná zmluva hrobového miesta - nájom hrobového miesta
339/2022
13.28 € s DPH Oto Kuruc Obec Švábovce 23.05.2022
18.05.2022
Crz:18.05.2022 17:09
Mandátna zmluva - výkon odbornej pomoci a činnosti vo verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa na realizáciu stavby „Regenerácia MK v obci Švábovce“.
334/2022
0.00 € s DPH Obec Švábovce ABIZ s.r.o. 17.05.2022
17.05.2022
Crz:18.05.2022 12:11
Licenčná zmluva - autor udeľuje Nadobúdateľovi licenciu na použitie Diela spôsobom, v rozsahu, na čas a za odmenu, ktoré sú určené v tejto licenčnej zmluve.
294/2022
390.00 € s DPH Obec Švábovce eSYST s.r.o. 29.04.2022
11.05.2022
Crz:11.05.2022 17:11
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb - zmena ceny za službu
199/2022
2280.00 € s DPH Obec Švábovce Ing. Daniela Dudová 05.05.2022
10.05.2022
Crz:10.05.2022 17:14
Zmluva č. 322 0924 o poskytnutí dotácie - poskytnúť dotáciu z prostriedkov DPO SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO
301/2022
3000.00 € s DPH Obec Švábovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.05.2022
06.05.2022
Crz:10.05.2022 17:14
Nájomná zmluva- nájom hrobového miesta
283/2022
13.28 € s DPH Janka Korenková Obec Švábovce 04.05.2022
06.05.2022
Crz:10.05.2022 17:14
Nájomná zmluva - nájom hrobového miesta
292/2022
40.76 € s DPH Katarína Mlynárová Obec Švábovce 05.05.2022
06.05.2022
Crz:10.05.2022 17:14
Nájomná zmluva - nájom hrobového miesta
293/2022
23.24 € s DPH Katarína Mlynárová Obec Švábovce 05.05.2022
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1159.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 77 78