Obec Švábovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.10.2023
Crz:20.10.2023 11:17
NÁZOV: Nájomná zmluva PREDMET: nájom jedného hrobového miesta
OCÚ ŠV-2023/408-NZ
50.00 € s DPH Zuzana Kleinová Obec Švábovce 20.10.2023
27.09.2023
Crz:27.09.2023 12:11
NÁZOV: Nájomná zmluva PREDMET: nájom dvoch hrobových miest
OCÚ ŠV-2023/384-NZ
100.00 € s DPH Milan Gabčo Obec Švábovce 26.09.2023
08.09.2023
Crz:08.09.2023 08:20
NÁZOV: Darovacia zmluva PREDMET: poskytnutie ohrievačov vody pre účely využitia v školských, športových a zdravotnom zariadení obce
OCÚŠV-2023/357-Z
0.00 € s DPH Obec Švábovce STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. 30.08.2023
06.09.2023
Crz:06.09.2023 15:23
NÁZOV: Úrazové poistenie PREDMET: úrazové poistenie osôb pracujúcich v rámci projektu Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
OCÚŠV-2023/347-02-Z
80.00 € s DPH Obec Švábovce Komunálna poisťovňa, a.s. 31.08.2023
04.09.2023
Crz:04.09.2023 18:54
NÁZOV: Dohoda číslo 23/36/054/786 PREDMET: poskytnúť príspevok v rámci projektu Podpora udržania pracovných návykov - PUPN podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona číslo 5/2004 Z. z.
OCÚŠV-2023/347-01-D
1372.80 € s DPH Obec Švábovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 23.08.2023
25.08.2023
Crz:25.08.2023 10:20
NÁZOV: Zmluva o zriadení vecného bremena NEHNUTEĽNOSŤ: Katastrálne územie Švábovce, LV 1, KN C 2811/1, ostatná plocha, výmera 227 m² PREDMET: zriadenie vecného bremena
OCÚŠV-2023/340
0.00 € s DPH Ján Rusnačko Obec Švábovce 21.08.2023
16.08.2023
Crz:16.08.2023 11:00
NÁZOV: ZMLUVA č. 804/2023/OPR o poskytnutí dotácie PREDMET: poskytnutie dotácie na projekt Vybavenie ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast vo Švábovciach
OCÚŠV-2023/116-02-Z
1023.00 € s DPH Obec Švábovce Prešovský samosprávny kraj 01.08.2023
11.08.2023
Crz:11.08.2023 12:05
NÁZOV: Hromadná licenčná zmluva PREDMET: udelenie súhlasu-licencie na hudobnú produkciu dňa 29.07.2023
OCÚ ŠV-2023/33-06-Z
0.00 € s DPH Obec Švábovce SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným 09.08.2023
09.08.2023
Crz:09.08.2023 11:05
NÁZOV: Nájomná zmluva číslo 02/2023 NEHNUTEĽNOSŤ: Kat. územie Švábovce, LV 1, CKN 5396/3, 5396/4, 5406, 5412, 5418, 5419, lesné pozemky a CKN 5400, ostatná plocha, celková výmera 19223 m² PREDMET: prenájom pozemkov na dočasné užívanie
OCÚ ŠV-2023/334-NZ
1.00 € s DPH Lesná spoločnosť Švábovce p. s. Obec Švábovce 08.08.2023
07.08.2023
Crz:07.08.2023 19:58
NÁZOV: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (zmluva číslo 853/2020 - 1)
OCÚ ŠV-2023/326-Z
0.00 € s DPH Obec Švábovce Slovak Telekom, a.s. 02.08.2023
31.07.2023
Crz:31.07.2023 09:53
NÁZOV: Nájomná zmluva číslo 01/2023 NEHNUTEĽNOSŤ: zoznam a presná špecifikácia je v prílohe číslo 1, PREDMET: odplatný nájom pozemkov
OCÚ ŠV-2023/315-Z
656.63 € s DPH Poľnohospodárske družstvo Švábovce Obec Švábovce 29.05.2023
26.07.2023
Crz:26.07.2023 15:12
NÁZOV: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-04042 PREDMET: poskytnúť finančné prostriedky na realizáciu Projektu s názvom Obnova knižničného fondu
OCÚ ŠV-2023/104-02-Z
1400.00 € s DPH Obec Švábovce Fond na podporu umenia 28.06.2023
17.07.2023
Crz:17.07.2023 09:09
NÁZOV: Nájomná zmluva PREDMET: nájom jedného hrobového miesta
OCÚ ŠV-2023/306-01-Z
10.00 € s DPH Jozef Ščuka Obec Švábovce 14.07.2023
07.07.2023
Crz:07.07.2023 11:50
NÁZOV: Nájomná zmluva PREDMET: nájom jedného hrobového miesta
OCÚ ŠV-2023/295
23.24 € s DPH Jarmila Paukovičová Obec Švábovce 07.07.2023
28.06.2023
Crz:28.06.2023 11:50
NÁZOV: Nájomná zmluva číslo 015-A.1-ŠV- 46-NZ/2023 NEHNUTEĽNOSŤ: List vlastníctva číslo 1, katastrálne územie Švábovce, ostatná plocha, KN C 5215/3, výmera dielu 2 m² PREDMET: nájom nehnuteľnosti, resp. jej časť-Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice-vybudovanie stavebných objektov
OCÚ ŠV-2023/44-NZ
2.14 € s DPH Železnice Slovenskej republiky Obec Švábovce 30.05.2023
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1296.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 86 87