Obec Švábovce

Obstaranie

Vybavenie odborných učební - ZŠ s MŠ Švábovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 87/2019

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: STAVBYaOPRAVY s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Švábovce 53

IČO úspešného uchádača: 47589001

Predmet zákazky: Stavebno-technické úpravy - ZŠ s MŠ Švábovce

Cena zákazky: 36207.06 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 14.02.2019

Datum zverejnenia: 30.07.2019