Obec Švábovce

Obstaranie

Prístavba sociálnych zariadení k hasičskej zbrojnici–plynovod, plynofikácia a vykurovanie

Identifikácia

Číslo zákazky: 89/2019

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Inštalaterm s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Hraničná 29, Poprad

IČO úspešného uchádača: 36450499

Predmet zákazky: Prístavba sociálnych zariadení k hasičskej zbrojnici–plynovod, plynofikácia a vykurovanie

Cena zákazky: 10591.25 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 11.02.2019

Datum zverejnenia: 07.03.2019