Obec Švábovce

Obstaranie

Stavebný dozor - IBV Sad, Švábovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 437/2020

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: INPRO POPRAD, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad

IČO úspešného uchádača: 36501476

Predmet zákazky: Stavebný dozor - IBV Sad, Švábovce

Cena zákazky: 8184.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 10.06.2020

Datum zverejnenia: 02.11.2020