Obec Švábovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.05.2018 Dotácia - akcieschopnosť DHZ
415/2018
3000.00 € s DPH Obec Švábovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 29.05.2018
21.05.2018 Nájomná zmluva - jednohrobka
385/2018
40.00 € s DPH Kamil Korenko Obec Švábovce 15.05.2018
21.05.2018 Zmluva - ozvučenie Deň matiek a stavanie mája
386/2018
160.00 € s DPH Obec Švábovce František Novotný 19.05.2018
09.05.2018 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníkov v obci Švábovce - časť SO.01 a SO.02 a časť DolinkyI.
357/2018
155237.45 € s DPH Obec Švábovce Linstav s.r.o. 09.05.2018
09.05.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Dom smútku
261/2018
0.00 € s DPH Obec Švábovce Východoslovenská distribučná a.s. 20.03.2018
09.05.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej siete - šatne TJ
262/2018
0.00 € s DPH Obec Švábovce Východoslovenská distribučná a.s. 20.03.2018
26.04.2018 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
341/2018
100.00 €/rok s DPH Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art. Obec Švábovce 25.04.2018
26.04.2018 Dohoda o KO na rok 2018
89/2018-28
39.52 €/rok s DPH JT imex s.r.o. Obec Švábovce 29.01.2018
24.04.2018 Dohoda o KO na rok 2018
89/2018-27
39.52 €/rok s DPH Ľubomír Škorňák - LS THERM Obec Švábovce 29.01.2018
23.04.2018 Zvislé dopravné značky - Doplnenie dopravného značenia v obci Švábovce
250/2018
4831.16 € s DPH Obec Švábovce Mobilita servis spol.s r.o. 12.04.2018
23.04.2018 Stavba SO01-vodovod a SO02 splašková kanalizácia IBV Dolinky II.
310/2018
6409.74 € s DPH Obec Švábovce Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.04.2018
10.04.2018 Zmluva o zriadení vecného bremena
300/2018
0.00 € s DPH Obec Švábovce SPP - distribúcia, a.s. 04.04.2018
10.04.2018 Zmluva o vytvorení autorského diela - korektúra za normostranu
175/2018
2.00 € s DPH Obec Švábovce Mgr. Boris Švirloch 28.02.2018
03.04.2018 Kúpna zmluva - 210 ks kompostérov
254/2018
17755.50 € s DPH Obec Švábovce JRK Slovensko s.r.o. 21.03.2018
26.03.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie
761/2017
2750.00 €/rok s DPH Futbalový klub Švábovce Obec Švábovce 05.02.2018
Zobrazených 121 - 135 z celkových 717.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 47 48