Obec Švábovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.06.2018 Dohoda § 50j
465/2018
10979.37 € s DPH Obec Švábovce Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Poprad 15.06.2018
19.06.2018 Odborný recenzný posudok
2018/437-1
115.00 € s DPH Obec Švábovce Prof.PhDr. Ján Lukačka, CSc. 08.06.2018
14.06.2018 poskytnutie dotácie z rozpočtu obce - 2018
378/2018
1500.00 €/rok s DPH Obec Švábovce Klub Švábovčanov 14.06.2018
13.06.2018 fin.prostriedky na záujmové vzdelávanie detí- 1-6/2018
445/2018
414.00 € s DPH Obec Švábovce Obec Jánovce 11.06.2018
13.06.2018 Dohoda KO
89/2018-29
59.28 €/rok s DPH Obec Švábovce ZVA, spol. s r.o. 21.05.2018
29.05.2018 Dotácia - akcieschopnosť DHZ
415/2018
3000.00 € s DPH Obec Švábovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 29.05.2018
21.05.2018 Nájomná zmluva - jednohrobka
385/2018
40.00 € s DPH Kamil Korenko Obec Švábovce 15.05.2018
21.05.2018 Zmluva - ozvučenie Deň matiek a stavanie mája
386/2018
160.00 € s DPH Obec Švábovce František Novotný 19.05.2018
09.05.2018 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníkov v obci Švábovce - časť SO.01 a SO.02 a časť DolinkyI.
357/2018
155237.45 € s DPH Obec Švábovce Linstav s.r.o. 09.05.2018
09.05.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Dom smútku
261/2018
0.00 € s DPH Obec Švábovce Východoslovenská distribučná a.s. 20.03.2018
09.05.2018 Zmluva o pripojení do distribučnej siete - šatne TJ
262/2018
0.00 € s DPH Obec Švábovce Východoslovenská distribučná a.s. 20.03.2018
26.04.2018 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
341/2018
100.00 €/rok s DPH Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art. Obec Švábovce 25.04.2018
26.04.2018 Dohoda o KO na rok 2018
89/2018-28
39.52 €/rok s DPH JT imex s.r.o. Obec Švábovce 29.01.2018
24.04.2018 Dohoda o KO na rok 2018
89/2018-27
39.52 €/rok s DPH Ľubomír Škorňák - LS THERM Obec Švábovce 29.01.2018
23.04.2018 Zvislé dopravné značky - Doplnenie dopravného značenia v obci Švábovce
250/2018
4831.16 € s DPH Obec Švábovce Mobilita servis spol.s r.o. 12.04.2018
Zobrazených 76 - 90 z celkových 677.
1 2 3 4 6 8 9 10 45 46