Obec Švábovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.02.2019 Dodatok č. 2-triedený zber KO
103/2019
0.00 € s DPH Obec Švábovce NATUR-PACK, a.s. 11.02.2019
19.02.2019 Dodatok č. 2 k NZ
154/2019
1323.00 €/mesiac s DPH Jozef Jankura a Helena Michlíková Obec Švábovce 18.02.2019
19.02.2019 Zmluva o dielo-plynovod, plynofikácia a vykurovanie-sociálne zariadenia pri hasičskej zbrojnici
145/2019
10591.25 € s DPH Obec Švábovce INŠTALATERM, s.r.o. 15.02.2019
06.02.2019 Protokol o odovzdaní pozemkov-pozemok KN-C č. 771/5
807/2018
25.55 € s DPH Obec Švábovce Slovenský pozemkový fond 27.11.2018
06.02.2019 Majetkovo právne vysporiadanie pre IBV Sad
180/2018/23
30.00 € s DPH Obec Švábovce Ing. Margita Eckhausová a Ing. Bernhard Eckhaus 29.01.2019
25.01.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na ZUČ
48/2019
240.00 € s DPH Obec Švábovce Obec Hozelec 24.01.2019
23.01.2019 Dotatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
837/2018
767.00 €/mesiac bez DPH Obec Švábovce Východoslovenská distribučná, a.s. 19.12.2018
08.01.2019 Zmluva o poskytnutí služby-úcta k starším 12.10.2018
707/2018
120.00 € s DPH Obec Švábovce František Novotný 12.10.2018
07.01.2019 Nájomná zmluva hrobového miesta - jednohrobka
4/2019
40.00 € s DPH Mgr. Iveta Kleinová Obec Švábovce 07.01.2019
31.12.2018 Dodatok č. 2 - stravné lístky
845/2018
0.00 € s DPH Obec Švábovce DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20.12.2018
20.12.2018 Dohoda §12 na rok 2019
841/2018
0.00 € s DPH Obec Švábovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 19.12.2018
29.11.2018 kolektívna zmluva na rok 2019
732/218
0.00 € s DPH Obec Švábovce ZO Sloves 02.11.2018
08.11.2018 Stavebné práce - Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade - Švábovce
749/2018
157473.91 € s DPH Obec Švábovce Plex s.r.o. 08.11.2018
08.11.2018 výdajný automat pitnej vody - Vybudovanie prístupu k pitnej vode v rómskej osade - Švábovce
750/2018
17998.32 € s DPH Obec Švábovce BauTop, s.r.o. 08.11.2018
07.11.2018 združená dodávka plynu - ObZS + OcÚ
742/2018
0.00 € s DPH Obec Švábovce Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.11.2018
Zobrazených 91 - 105 z celkových 774.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 51 52