Obec Švábovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.11.2020 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v Sad Švábovce
130/2020/5
1170.00 € s DPH Ing. Viera Weissová Obec Švábovce 21.10.2020
12.11.2020 Predaj pozemkov v IBV Sad
130/2020/17
33055.00 € s DPH Júlia Korenková Obec Švábovce 06.11.2020
12.11.2020 Predaj nehnuteľnosti - IBV Sad
886/2020/1
60111.00 € s DPH Anna Blažinská Obec Švábovce 10.11.2020
06.11.2020 Návratná finančná výpomoc - kompenzácia výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku COVID-19
859/2020
35730.00 € s DPH Obec Švábovce Ministerstvo financií Slovenskej republiky 28.10.2020
06.11.2020 Predaj pozemkov v časti IBV Sad
886/2020/3
55555.00 € s DPH Mgr. Radoslav Iľaš a Diana Iľašová Obec Švábovce 05.11.2020
04.11.2020 Nájomná zmluva hrobového miesta
882/2020
15.00 € s DPH Anna Chvostová Obec Švábovce 03.11.2020
04.11.2020 Nájomná zmluva hrobového miesta
856/2020
120.00 € s DPH doc. PhDr. Milan Čáky, CSc Obec Švábovce 04.11.2020
29.10.2020 Dohoda § 10
874/2020
0.00 € s DPH Obec Švábovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 29.10.2020
29.10.2020 Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku
873/2020
517.65 € s DPH Obec Švábovce Komunálna poisťovňa, a.s. 10.09.2020
28.10.2020 Verejná dynamická IPv4 adresa - ZŠ s MŠ
853/2020
25.90 €/mesiac s DPH Obec Švábovce Slovak Telekom, a.s. 21.10.2020
28.10.2020 Verejná dynamická IPv4 adresa - OcÚ
853/2020 - 1
20.90 €/mesiac s DPH Obec Švábovce Slovak Telekom, a.s. 21.10.2020
28.10.2020 poistenie majetku - učebne ZŠ s MŠ
871/2020
259.88 € s DPH Obec Švábovce Komunálna poisťovňa, a.s. 26.10.2020
27.10.2020 Nájom hrobového miesta
794/2020
13.28 € s DPH Mária Korenková Obec Švábovce 18.10.2020
27.10.2020 Prenájom hrobového miesta
796/2020
23.24 € s DPH Milan Bobovský Obec Švábovce 20.10.2020
26.10.2020 stavebný pozemok IBV Sad
130/2020/15
55 €/m² s DPH Ing.arch. Mgr. Zdenka Korenková, PhD. Obec Švábovce 19.10.2020
Zobrazených 106 - 120 z celkových 1042.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 69 70