Obec Švábovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.03.2021 Zder KO v areáli prevádzkovej jednotky v roku 2021
89/2021/35
69.00 € s DPH GS projekt, s.r.o. Obec Švábovce 07.02.2021
02.03.2021 Zder KO v areáli prevádzkovej jednotky v roku 2021
89/2021/4
30.55 € s DPH ADUSCENTRUM s.r.o. Obec Švábovce 29.01.2021
01.03.2021 Bezodplatné formálno-právne odovzdanie a prevzatie stavebného objektu IBV Sad Švábovce, SO - SO 2.1 Vodovod a preložka vodovodu
164/2021
0.00 € s DPH Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Švábovce 25.02.2021
26.02.2021 Zmena ceny nájmu od 01.02.2021 do 30.04.2021
29/2021
251.16 € s DPH Milan Zatkovský Obec Švábovce 15.02.2021
26.02.2021 Zmena nájomcu hrobového miesta
175/2021
70.00 € s DPH Jozef Balog Obec Švábovce 24.02.2021
26.02.2021 Záväzok vykonávať zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu
87/2021
0.00 € s DPH Obec Švábovce Brantner Poprad, s.r.o. 16.02.2021
26.02.2021 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov
168/2021
0.00 € s DPH Obec Švábovce NATUR-PACK, a.s. 23.02.2021
26.02.2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
173/2021/1
2000.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hozelec Obec Švábovce 22.02.2021
26.02.2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
173/2021/2
2000.00 € s DPH OZ Švábovské ratolesti Obec Švábovce 22.02.2021
26.02.2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
173/2021/3
8000.00 € s DPH Futbalový klub Švábovce Obec Švábovce 22.02.2021
26.02.2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021
173/2021/4
2500.00 € s DPH Klub Švábovčanov Obec Švábovce 22.02.2021
26.02.2021 Poistenie zodpovedností za škodu - testovanie COVID 19
183/2021
80.00 € s DPH Obec Švábovce Komunálna poisťovňa, a.s. 25.02.2021
22.02.2021 Zmeny a doplnok č. 2/2021 územného plánu obce
123/2021
4800.00 € s DPH Obec Švábovce Ing. arch. Mária Kollárová - ARCHITEKT 18.02.2021
22.02.2021 Obstarávanie dokumentácie Zmena a doplnok č. 2/2021 územného plánu obce
131/2021
2760.00 € s DPH Obec Švábovce Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL 18.02.2021
19.02.2021 Predaj pozemkov v IBV Sad
40/2021/5
33055.00 € s DPH Nora Korenková Obec Švábovce 12.02.2021
Zobrazených 31 - 45 z celkových 1034.
1 3 5 6 7 8 9 68 69