Obec Švábovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
04.10.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb, o elektronických komunikáciach
740/2019
0.00 € s DPH Obec Švábovce Orange Slovensko, a.s. 02.10.2019
04.10.2019 Zmluva - GruľaFest, ozvučenie
721/2019
150.00 € s DPH Obec Švábovce František Novotný 29.09.2019
19.09.2019 Kúpna zmluva - majetkovoprávne vysporiadanie na vybudovanie komunikácie Baňa
500/2019/1
6 €/m² s DPH Obec Švábovce Helena Juházyová a Blažena Juházyová 17.09.2019
09.09.2019 Nájomná zmluva hrobového miesta
675/2019
25.00 € s DPH Martin Korenko Obec Švábovce 09.09.2019
09.09.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie - multifunkčné ihrisko
668/2019
37000.00 € s DPH Obec Švábovce Úrad vlády Slovenskej republiky 19.08.2019
28.08.2019 Dodatok č. 1 k zmluve 206-2019-3-FK dotácia
520/2019
7000.00 € s DPH Futbalový klub Švábovce Obec Švábovce 27.08.2019
27.08.2019 Zmluva s SPP- distribúcia, a.s. - Sad
576/2019
0.00 € s DPH Obec Švábovce SPP - distribúcia, a.s. 16.08.2019
27.08.2019 Dodatok č. 5 k zmluve č. 40/2006-CO
638/2019
9219.20 € s DPH Obec Švábovce Ministerstvo vnútra SR 22.08.2019
27.08.2019 Zmluva poistná §52 od 01.09.2019
648/2019
13.00 € s DPH Obec Švábovce Komunálna poisťovňa, a.s. 27.08.2019
27.08.2019 Zmluva-Rozvoj Spiša n.o.-žiadostí o NFP komunikácie Baňa, Osada
650/2019
3000.00 € s DPH Obec Švábovce ROZVOJ SPIŠA n.o. 19.08.2019
21.08.2019 Úrazové poistenie DHZ-UNIQA
616/2019
143.40 €/rok s DPH Obec Švábovce UNIQA poisťovňa, a.s. 31.07.2019
20.08.2019 Dohoda §52 od 1.9.2019
635/2019
0.00 € s DPH Obec Švábovce ÚPSVaR Poprad 19.08.2019
19.08.2019 Dodatok č. 17 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO
592/2019
0.00 € s DPH Obec Švábovce Brantner Poprad, s.r.o. 22.07.2019
13.08.2019 Poistná zmluva - zodpovednosť za škodu
617/2019
135.43 € s DPH Obec Švábovce UNIQA poisťovňa, a.s. 08.08.2019
05.08.2019 Nájomná zmluva hrobového miesta
607/2019
0.00 € s DPH Oľga Lipovská Obec Švábovce 31.07.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 806.
1 3 5 6 7 8 9 53 54