Obec Švábovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
21.04.2020 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP na vybudovanie odborných učební v ZŠ s MŠ
286/2020
0.00 € s DPH Obec Švábovce Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 14.04.2020
21.04.2020 Kúpa zariadenia Speedphone
207/2020
4.90 € s DPH Obec Švábovce Slovak Telekom, a.s. 06.03.2020
14.04.2020 Finančné prostriedky na záujmovú činnosť detí
288/2020
90.00 € s DPH Obec Švábovce Obec Hozelec 14.04.2020
02.04.2020 Nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov v obci
137/2020
0.00 € s DPH Obec Švábovce NATUR-PACK, a.s. 26.02.2020
02.04.2020 Odkúpenie pozemkov pre účely vybudovania podzemných elektrických sietí pre IBV Sad
161/2020
0.00 € s DPH Obec Švábovce A.Štrauchová, M.Kubošiová, A.Tkáčová, I.Kleinová, P.Mlynár 02.04.2020
01.04.2020 Odvoz KO na rok 2020
194/2020
44.16 € s DPH JT imex, s.r.o. Obec Švábovce 28.02.2020
01.04.2020 Nebytový priestor miestnosť č. 321
14/2020
120.50 € s DPH JT imex, s.r.o. Obec Švábovce 28.02.2020
31.03.2020 Výkon odborných činností - výber zhotoviteľa na realizáciu stavby "IBV Sad - Švábovce"
260/2020
2400.00 € s DPH Obec Švábovce ABIZ s.r.o. 30.03.2020
30.03.2020 Kolektívna zmluva 2020
197/2020
0.00 € s DPH Obec Švábovce ZO Sloves 28.02.2020
30.03.2020 Rozšírenie distribučnej sústavy PDS v rosahu "IBV Sad Švábovce - TS, NN"
252/2020
0.00 € s DPH Obec Švábovce Východoslovenská distribučná, a.s. 26.03.2020
30.03.2020 Stavebné práce na stavebnom diele "Multifunkčné ihrisko Švábovce"
128/2020
59983.07 € s DPH Obec Švábovce M.Cup Production s.r.o. 13.02.2020
26.03.2020 Dotácia pre DHZO
243/2020
3000.00 € s DPH Obec Švábovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.03.2020
25.03.2020 Dodatok č.1 k ZoD - Stavebno-technické úpravy - ZŠ s MŠ Švábovce
179/2020
0.00 € s DPH Obec Švábovce STAVBYaOPRAVY s.r.o. 25.03.2020
05.03.2020 Odvoz KO v roku 2020
110/2020/28
167.44 € s DPH ABA VT s.r.o. Obec Švábovce 07.02.2020
05.03.2020 Odvoz KO v roku 2020
110/2020/29
47.84 € s DPH Ľubomír Škorňák LS THERM Obec Švábovce 07.02.2020
Zobrazených 31 - 45 z celkových 894.
1 3 5 6 7 8 9 59 60