Obec Švábovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.02.2021 Zber komunálneho odpadu v areáli prevádzkovej jednotky v roku 2021
89/2021/29
1508.00 € s DPH Poľnohospodárske družstvo Švábovce Obec Švábovce 29.01.2021
15.02.2021 Zber komunálneho odpadu v areáli prevádzkovej jednotky v roku 2021
89/2021/30
715.00 € s DPH VARSPOL s.r.o. Obec Švábovce 29.01.2021
15.02.2021 Zber komunálneho odpadu v areáli prevádzkovej jednotky v roku 2021
89/2021/34
78.00 € s DPH Branislav Džadoň Obec Švábovce 29.01.2021
15.02.2021 Zmluvné podmienky pri poskytnutí NFP na realizáciu projektu Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci
122/2021
749976.00 € s DPH Obec Švábovce Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11.02.2021
11.02.2021 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov SAD Švábovce
40/2021/3
2490.00 € s DPH Milan Korenko Obec Švábovce 09.02.2021
09.02.2021 Kúpa pozemku na vybudovanie obecného kompostoviska
18/2021
12054.00 € s DPH Obec Švábovce Zuzana Trančíková 01.02.2021
09.02.2021 Poskytnúť bezodplatne kvalifikované dôveryhodné služby za podmienok ustanovených touto zmluvou
107/2021
0.00 € s DPH Obec Švábovce Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 22.12.2020
01.02.2021 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd - ObZS
77/2021
0.00 € s DPH Obec Švábovce Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 01.02.2021
29.01.2021 Zmena zmluvných strán - IBV Sad
886/2020/2
54145.00 € s DPH Alica Ferenčáková Obec Švábovce 28.01.2021
28.01.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu - testovanie COVID 19
60/2021
80.00 € s DPH Obec Švábovce Komunálna poisťovňa, a.s. 20.01.2021
28.01.2021 Zmena nájmu hrobového miesta z dvojhrobu na jednohrob
70/2021
0.00 € s DPH Ing. Gabriela Straková Obec Švábovce 28.01.2021
14.01.2021 Predaj nehnuteľnosti do bezpodielového vlastníctva - IBV Sad
886/2020/5
100010.00 € s DPH Ing. Henrieta Stanková, Miroslav Stanko Obec Švábovce 17.12.2020
13.01.2021 Predaj nehnuteľnosti do podielového vlastníctva - IBV Sad
886/2020/4
49998.00 € s DPH Rastislav Babčák, Petronela Sedláčková Obec Švábovce 11.12.2020
11.01.2021 Poskytnutie finančných prostriedkov na ZUČ v školskom roku 2020/2021
1030/2020
110.00 € s DPH Life Academy, s.r.o. Obec Švábovce 30.12.2020
11.01.2021 Poskytnúť službu osvetlenia obce v lokalite IBV Sad
963/2020
249.60 €/mesiac s DPH Obec Švábovce Východoslovenská distribučná a.s. 07.01.2021
Zobrazených 61 - 75 z celkových 1034.
1 2 3 5 7 8 9 68 69