Obec Švábovce

Zmluva

Dodatok č. 1

Identifikácia

Číslo zmluvy: 241/2021

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Adresa dodávateľa: Lamačská cesta 3/C, Bratislava

IČO dodávateľa: 00166197

Predmet zmluvy: Zmena obsahu zmluvy o výpožičke - poskytnúť koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne - SODB 2021

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.03.2021

Datum zverejnenia: 17.03.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke, SR Štatistický úrad SR.pdf ( veľkosť: 43,9 KB, aktualizované: Streda 17. Marec 2021 09:29 )