Obec Švábovce

Zmluva

Dohoda o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO v roku 2021

Identifikácia

Číslo zmluvy: 89/2021/33

Názov objednávateľa: Pavol Alexa

Adresa objednávateľa: Švábovce 501

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Švábovce

Adresa dodávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO dodávateľa: 00326623

Predmet zmluvy: Odvoz KO v areáli zbernej jednotky v roku 2021

Zmluvná cena: 78.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.01.2021

Datum zverejnenia: 15.03.2021

Dokumenty Pdf Dohoda KO 2021 Pavol Alexa.pdf ( veľkosť: 114,4 KB, aktualizované: Pondelok 15. Marec 2021 10:22 )