Obec Švábovce

Zmluva

Dodatok č.4

Identifikácia

Číslo zmluvy: 168/2021

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: NATUR-PACK, a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 25, Bratislava

IČO dodávateľa: 35979798

Predmet zmluvy: Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.02.2021

Datum zverejnenia: 26.02.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 4 NATUR-PACK, a.s..pdf ( veľkosť: 249,1 KB, aktualizované: Piatok 26. Február 2021 10:55 )