Obec Švábovce

Zmluva

Dodatok č.19

Identifikácia

Číslo zmluvy: 87/2021

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: Záväzok vykonávať zber, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.02.2021

Datum zverejnenia: 26.02.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č. 19 Brantner Poprad, s.r.o..pdf ( veľkosť: 351,4 KB, aktualizované: Piatok 26. Február 2021 10:32 )