Obec Švábovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 40/2021/5

Názov objednávateľa: Nora Korenková

Adresa objednávateľa: Švábovce 272

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Švábovce

Adresa dodávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO dodávateľa: 00326623

Predmet zmluvy: Predaj pozemkov v IBV Sad

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť záhrada, trvalý trávny porast; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: KN C 3/51, 3/83;

Zmluvná cena: 33055.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.02.2021

Datum zverejnenia: 19.02.2021

Dokumenty Pdf KZ Norika Korenková IBV Sad.pdf ( veľkosť: 126,1 KB, aktualizované: Piatok 19. Február 2021 07:59 )