Obec Švábovce

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 802/2019

Názov objednávateľa: Milan Zatkovský

Adresa objednávateľa: 05911 Švábovce 617

IČO objednávateľa: 41958586

Názov dodávateľa: Obec Švábovce

Adresa dodávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO dodávateľa: 00326623

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva - miestnosť č. 16,17,18,19 a 20 v Obecnom klube

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytový priestor; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: KN-C 756/1; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 132

Zmluvná cena: 429.49 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.11.2019

Datum zverejnenia: 29.11.2019

Dokumenty Pdf NZ Zatkovský.pdf ( veľkosť: 169 KB, aktualizované: Piatok 29. November 2019 09:26 )