Obec Švábovce

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 813/2019

Názov objednávateľa: Futbalová akadémia Poprad

Adresa objednávateľa: Nám. sv. Egídia 3004/110, Poprad

IČO objednávateľa: 37884328

Názov dodávateľa: Obec Švábovce

Adresa dodávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO dodávateľa: 00326623

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva - šatne pre futbalové ihrisko a futbalové ihrisko

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytový priestor; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: KN-C 157/17, 157/11; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 41

Zmluvná cena: 750.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.11.2019

Datum zverejnenia: 29.11.2019

Dokumenty Pdf NZ FAM Poprad.pdf ( veľkosť: 119,6 KB, aktualizované: Piatok 29. November 2019 09:18 )