Obec Švábovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 811/2019/3

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Rudolf Čáky, Anna Repková

Adresa dodávateľa: Poprad, L. Svobodu 2589/66;Záborského 2908/10

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: majetkoprávne vysporiadanie medze IBV Sad

Označenie nehnuteľnosti: pozemok medza IBV Sad; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: KNC 3/59;

Zmluvná cena: 30.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.11.2019

Datum zverejnenia: 19.11.2019

Dokumenty Pdf KZ Sad - Repková Čáky.pdf ( veľkosť: 120 KB, aktualizované: Utorok 19. November 2019 07:32 )