Obec Švábovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 811/2019/2

Názov objednávateľa: Pavol Korenko

Adresa objednávateľa: Švábovce 109

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Švábovce

Adresa dodávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO dodávateľa: 00326623

Predmet zmluvy: majetkovoprávne vysporiadanie IBV Sad

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť trvalé trávne plochy; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: KN C 3/41;

Zmluvná cena: 30 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.11.2019

Datum zverejnenia: 12.11.2019

Dokumenty Pdf KZ Sad Korenko.pdf ( veľkosť: 105,4 KB, aktualizované: Utorok 12. November 2019 12:34 )