Obec Švábovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 816/2019

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Anna Kleinová

Adresa dodávateľa: Švábovce 133

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: kúpa pozemkov-miestna komunikácia

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť záhrady, trvalé trávne plochy; List vlastníctva číslo: 2193; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: C KN 882/2, 882/36;

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.11.2019

Datum zverejnenia: 12.11.2019

Dokumenty Pdf KZ - komunikácia - Kleinová.pdf ( veľkosť: 108,5 KB, aktualizované: Utorok 12. November 2019 12:40 )