Obec Švábovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 811/2019/1

Názov objednávateľa: Mária Korenková

Adresa objednávateľa: 059 12 Švábovce 123

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Švábovce

Adresa dodávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO dodávateľa: 00326623

Predmet zmluvy: Majetkovoprávne vysporiadanie medze v IBV Sad

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť Trvalé trávne plochy, zastavané plochy; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: KN C 3/40, 678/23;

Zmluvná cena: 30 €/m² s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.11.2019

Datum zverejnenia: 06.11.2019

Dokumenty Pdf KZ Sad - Korenková 123.pdf ( veľkosť: 111,9 KB, aktualizované: Streda 06. November 2019 10:28 )