Obec Švábovce

Zmluva

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 801/2019

Názov objednávateľa: Rosnička

Adresa objednávateľa: Gen. Svobodu 1012/23, Ľubica

IČO objednávateľa: 51059878

Názov dodávateľa: Obec Švábovce

Adresa dodávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO dodávateľa: 00326623

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva nebytového priestoru v ZŠ s MŠ

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytový priestor; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: KN-C 884/30; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 180

Zmluvná cena: 250.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.10.2019

Datum zverejnenia: 30.10.2019

Dokumenty Pdf NZ v ZŠ s MŠ - Rosnička.pdf ( veľkosť: 207,9 KB, aktualizované: Streda 30. Október 2019 10:11 )