Obec Švábovce

Zmluva

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 479/2019

Názov objednávateľa: Mgr. Elena Papcúnová

Adresa objednávateľa: Rastislavova 10, Košice

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Švábovce

Adresa dodávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO dodávateľa: 00326623

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve hrobového miesta

Zmluvná cena: 51.77 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.06.2019

Datum zverejnenia: 20.06.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1 k NZ H-Papcúnová.pdf ( veľkosť: 84,4 KB, aktualizované: Štvrtok 18. Júl 2019 11:16 )