Obec Švábovce

Zmluva

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 502/2019/1

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Milan Korenko

Adresa dodávateľa: Hlavná 47, 059 11 Hozelec

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 180/2018/2 - majetkoprávne vysporiadanie pre IBV Sad

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.06.2019

Datum zverejnenia: 20.06.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 1-Sad - Korenko M.-H..pdf ( veľkosť: 100,1 KB, aktualizované: Štvrtok 20. Jún 2019 08:54 )