Obec Švábovce

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 758/2018

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Vladimír Figlár, Katarína Figlárová

Adresa dodávateľa: Švábovce 548

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: prenájom pozemku

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok v susedstve; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: KN C 3919;

Zmluvná cena: 1.00 €/rok s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.03.2019

Datum zverejnenia: 07.06.2019

Dokumenty