Obec Švábovce

Zmluva

Dodatok č. 5 k NZ

Identifikácia

Číslo zmluvy: 309/2019

Názov objednávateľa: P&T Group s.r.o.

Adresa objednávateľa: Švábovce 132

IČO objednávateľa: 45331995

Názov dodávateľa: Obec Švábovce

Adresa dodávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO dodávateľa: 00326623

Predmet zmluvy: Dodatok č. 5 k NZ

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytové priestory; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: KN C 756/1; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 132

Zmluvná cena: 423.33 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.04.2019

Datum zverejnenia: 06.05.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 5 k NZ-P&T Group s.r.o..pdf ( veľkosť: 68,7 KB, aktualizované: Pondelok 06. Máj 2019 11:34 )