Obec Švábovce

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 238/2019

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: STAVBYaOPRAVY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Švábovce 53

IČO dodávateľa: 47589001

Predmet zmluvy: Zmluva o dielo - Vybavenie odborných učební ZŠ s MŠ - Stavebno technické úpravy

Zmluvná cena: 36207.06 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.03.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019

Dokumenty Pdf Zmluva StavbyaOpravy.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Štvrtok 14. Marec 2019 14:28 )