Obec Švábovce

Zmluva

Dodatok č. 7

Identifikácia

Číslo zmluvy: 110/2019

Názov objednávateľa: Viera Bobovská

Adresa objednávateľa: Švábovce 179

IČO objednávateľa: 44921064

Názov dodávateľa: Obec Švábovce

Adresa dodávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO dodávateľa: 00326623

Predmet zmluvy: Dodatok č. 7

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť nebytové priestory; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: 756/1; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 132

Zmluvná cena: 183.33 €/mesiac s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.02.2019

Datum zverejnenia: 21.02.2019

Dokumenty Pdf Dodatok č. 7 k NZ Viera Bobovská.pdf ( veľkosť: 59,9 KB, aktualizované: Štvrtok 21. Február 2019 11:24 )