Obec Švábovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 180/2018/23

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Ing. Margita Eckhausová a Ing. Bernhard Eckhaus

Adresa dodávateľa: Grešova 2864/18, Prešov a Hlavná 2881/21, Prešov

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Majetkovo právne vysporiadanie pre IBV Sad

Označenie nehnuteľnosti: pozemok Trvalý trávny porast, záhrada; List vlastníctva číslo: 1532, 1537; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: 3/32,33,34,65,66,67;

Zmluvná cena: 30.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.01.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2019

Dokumenty Pdf KZ Sad - Eckhaus, Eckhausová.pdf ( veľkosť: 185,2 KB, aktualizované: Streda 06. Február 2019 11:00 )