Obec Švábovce

Zmluva

Protokol o odovzdaní pozemkov

Identifikácia

Číslo zmluvy: 807/2018

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Slovenský pozemkový fond

Adresa dodávateľa: Búdková 36, Bratislava

IČO dodávateľa: 17335345

Predmet zmluvy: Protokol o odovzdaní pozemkov-pozemok KN-C č. 771/5

Označenie nehnuteľnosti: pozemok Trvalý trávny porast; List vlastníctva číslo: 1937; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: 771/5;

Zmluvná cena: 25.55 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 27.11.2018

Datum zverejnenia: 06.02.2019

Dokumenty Pdf Protokol SPF.pdf ( veľkosť: 88,8 KB, aktualizované: Streda 06. Február 2019 10:40 )