Obec Švábovce

Zmluva

Zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 742/2018

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet zmluvy: združená dodávka plynu - ObZS + OcÚ

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.11.2018

Datum zverejnenia: 07.11.2018

Dokumenty Pdf Zmluva SPP.pdf ( veľkosť: 572,2 KB, aktualizované: Streda 07. November 2018 10:42 )