Obec Švábovce

Zmluva

Dodatok

Identifikácia

Číslo zmluvy: 740/2018

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: Súkromná základná umelecká škola Rosnička Art.

Adresa dodávateľa: Školská 255/6, Spišský Štvrtok

IČO dodávateľa: 42384451

Predmet zmluvy: prenájom priestorov ZŠ s MŠ v šk. roku 2018/2019

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť ZŠ s MŠ; List vlastníctva číslo: 1; Katastrálne územie: Švábovce; Parcela číslo: 884/30; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 180

Zmluvná cena: 200.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.10.2018

Datum zverejnenia: 05.11.2018

Dokumenty Pdf Dodatokč2 - ZUŠ Rosnička Art.pdf ( veľkosť: 53,3 KB, aktualizované: Pondelok 05. November 2018 11:07 )