Obec Švábovce

Obstaranie

Územný plán obce

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Ing. arch. Mária Kollárová - ARCHITEKT

Adresa úspešného uchádača: Traktorova 590/4, Poprad

IČO úspešného uchádača: 33072582

Predmet zákazky: Územný plán obce Švábovce

Cena zákazky: 17940.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 23.01.2014

Datum zverejnenia: 07.02.2014