Obec Švábovce

Obstaranie

Výmena výplní otvorov pre stavbu ObZS – Švábovce

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Plasting-Plastové okná, spol.s r.o

Adresa úspešného uchádača: Hraničná 5, 058 01 Poprad

IČO úspešného uchádača: 36447421

Predmet zákazky: Výmena výplní otvorov pre stavbu "Rekonštrukcia a modernizácia Obvodného zdravotného strediska – Švábovce“.

Cena zákazky: 15796.68 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 23.07.2013

Datum zverejnenia: 09.08.2013