Obec Švábovce

Obstaranie

Doplnenie dopravného značenia v obci Švábovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 188/2018

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Mobilita servis, spol.s r.o.

Adresa úspešného uchádača: Technická 6, Bratislava

IČO úspešného uchádača: 35693011

Predmet zákazky: Doplnenie dopravného značenia v obci Švábovce

Cena zákazky: 4831.16 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 12.03.2018

Datum zverejnenia: 23.04.2018