Obec Švábovce

Obstaranie

Zaobstaranie záhradných kompostérov pre biologický odpad

Identifikácia

Číslo zákazky: 187/2018

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: JRK Slovensko

Adresa úspešného uchádača: Gallayova 11, Bratislava

IČO úspešného uchádača: 50530950

Predmet zákazky: Zaobstaranie záhradných kompostérov pre biologický odpad

Cena zákazky: 17755.50 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 12.03.2018

Datum zverejnenia: 03.04.2018