Obec Švábovce

Obstaranie

Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia

Identifikácia

Číslo zákazky: 333/2017

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Východoslovenská distribučná, a.s.

Adresa úspešného uchádača: Mlynská 31, Košice

IČO úspešného uchádača: 36599361

Predmet zákazky: Správa, údržba a modernizácia verejného osvetlenia

Cena zákazky: 104400.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 12.04.2017

Datum zverejnenia: 31.07.2017