Obec Švábovce

Obstaranie

Regenerácia verejného priestranstva - časť Baňa

Identifikácia

Číslo zákazky: 579/2017

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Linstav s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Jarmočná 3742, Košice

IČO úspešného uchádača: 50892410

Predmet zákazky: Regenerácia verejného priestranstva,časť Baňa - Chodníky

Cena zákazky: 75740.16 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 17.07.2017

Datum zverejnenia: 28.07.2017