Obec Švábovce

Obstaranie

IBV „DOLINKY II.“ Švábovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 410/2017

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Inžinierske stavby, a.s.

Adresa úspešného uchádača: Priemyselná 6, 042 45 Košice

IČO úspešného uchádača: 31651402

Predmet zákazky: IBV Dolinky II. Švábovce - SO 08 Komunikácie a chodníky - 1. časť

Cena zákazky: 28768.93 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 10.05.2017

Datum zverejnenia: 16.05.2017