Obec Švábovce

Obstaranie

Výmena plynových kotlov-ObZS Švábovce

Identifikácia

Číslo zákazky: 2015/588

Názov odberateľa: Obec Švábovce

Adresa odberateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 00326623

Názov úspešného uchádača: Inštalaterm, s.r.o.

Adresa úspešného uchádača: Hraničná 3694/29, Poprad

IČO úspešného uchádača: 36450499

Predmet zákazky: Výmena plynových kotlov-ObZS Švábovce

Cena zákazky: 7225.00 € s DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 26.10.2015

Datum zverejnenia: 28.10.2015