Obec Švábovce

Objednávka

Montážne práce a opravy elektrických zariadení v obci

Identifikácia

Číslo objednávky: 2021/136

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Švábovce

Adresa objednávateľa: 132, 05912 Švábovce

IČO objednávateľa: 00326623

Názov dodávateľa: IMOREZ Š+M, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ludvíka Svobodu 2608/33, Poprad

IČO dodávateľa: 43866051

Predmet objednávky: Montážne práce a opravy elektrických zariadení v obci

Cena objednávky: 755.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Ján Mlynár ( starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 13.12.2021

Datum zverejnenia: 11.01.2022

Dokumenty